Bli en supporter

Vill du stödja mitt arbete med att sprida kunskap om ekosystembaserat skogsbruk är välkommen att bli supporter via Liberapay. Där kan du välja valfritt belopp som du vill supporta med per månad.

Tillsammans formar vi framtiden!

Bästa hälsningar

Mikael