Rapporter och artiklar

15 000 forskare slår nu larm och uppmanar oss unisont att agera. Agerar vi inte nu, riskerar vi en ekologisk katastrof med vattenbrist, massutdöende, orkaner och översvämningar som följd. Detta brev publicerades den 13 november 2017.

Detta är en fråga som berör oss alla. Och inte bara oss, utan även kommande generationer. Hur vi behandlar naturen avgör bokstavligt talat vår framtid. Haven, sjöarna och vattendragen är jordens blodomlopp och skogarna dess lungor.

Här finns ett urval av rapporter och artiklar.