Presentationer

Föreläsningar, webinar, podcast och samtal i datumordning

2021-04-12 ”Att bruka skogen och ha den kvar” Ett samtal mellan Mikael Karlsson & MP Västerbotten. För att se samtalet, klicka här. För att läsa de rapporter som nämns klicka här.

2021-04-12 ”Framtidens resilienta skogar” Fyra presentation kring hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsens presentation om hyggesfritt börjar. Mikael Karlsson presentation börjar ca 28:30. SLU om hyggesfritt, presentation startar: 58:00. SLU om ekonomi vid hyggesfritt, startar ca 1:20:00 För att se presentationen, klicka här.