I Media

Tidningar

”Allmänheten har förts bakom ljuset av industrins intresseorganisationer” Ordfront 2020-12-01

”Plockhuggning istället för kalhyggen” Landets Fria 2019-09-25

”Skogen är mer än massaved” Miljömagasinet 2018-12-07

”Överge modellen med kalhyggen – för klimatets skull” SvD 2017-08-15

”Om fler träd får stå kvar ökar inlagringen av kol” SvD 2017-08-31

”Hyggesfritt skogsbruk lyfts i riksdagen” Fria 2016-02-23

TV / YouTube

”Hållbart skogsbruk- är det möjligt? Hur ser det i så fall ut?” Intervju av Emma Berginger 2021-05-15

”A Tale from the Wood” Svensk dokumentär 2020

”Ekosystembaserat Skogsbruk” För Naturskyddsföreningen 2019 oktober

”Ecoforestry” IALE, Stockholms Universitet 2019 oktober

”När skogen tystnar” Svensk dokumentär från 2018

”Här är ekoskogen som ska klara klimatförändringarna” SVT 2018-09-14

”Sustainable forestry” TEDxGöteborg 2014

Poddar

”Furan & Skogen” ARTpodden 2021-06-02

”Nyckeln till klimatkrisen finns i skogen” Klimatpodden 2021-01-17

”Kan man avverka skog hållbart?” Planet & Politik 2020-11-30

”Skogen, klimatet och mänskligheten med Mikael Karlsson” Visdomsjakten 2021-04-09