Guidning i Lübeck

Hur går det till att ställa om skogsbruket? Hur blir det med ekonomin, kolinlagring och biologiska mångfalden?

Resan passar dig som har skog, arbetar med skog eller är engagerad kring skogsfrågan -eller helt enkelt bara är nyfiken på hur fantastisk vackra och lönsamma produktionsskogar faktiskt ser ut!

Sänt ett mejl med namn och kontaktuppgifter så blir du kontaktad inför nästa resa.

info@konstenatt.se

Bokskog i Lübeck, våren 2016

FRAMTIDENS SKOGSBRUK

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Vi behöver ett skogsbruk som både ökar skogarnas kollager och ger fortsatt möjlighet till uttag av skogsråvara.

”Detta samtidigt som den biologiska mångfalden ges utrymme att komma tillbaka i områden där den tidigare trängts undan och värnas där den fortfarande finns kvar.

Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning.

1992 bestämde sig politikerna i Lübeck för att ställa om skogsbruket och det som hänt sedan dess är följande: Volymtillväxten har ökat. Så har även antalet fåglar, djur och växter. Skogarnas gröna kollager har ökat och lönsamheten är god.

Nyckeln till framgång ligger i att man i Lübeck börjat jobba med naturen som förebild. Avsnittet Framtidens skogsbruk finns som PDF och är fritt att ladda ner och är ett utdrag från boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Resan arrangeras i samarbete med Ecoforestry Foundation

Bästa hälsningar

Mikael Karlsson