Föreläsningar

I skogen finns en av de snabbaste och mest kraftfulla vägarna till att hejda klimatkrisen. Vi har fortfarande möjlighet att nå Parisavtalets 1,5 graders mål.

Vill du boka en föreläsning är du välkommen att skicka din förfrågan till info@konstenatt.se Föreläsningar genomförs både online och på plats.

Framtidens Skogsbruk

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning. Läs mer.

~

Minska stormskador och ökar skogens resiliens

Lübeckmodellen stärker skogens resiliens, motståndskraft mot stormskador, insektsangrepp och torka. Läs mer.

~

Skogsbruk, klimatnytta och klimatkompensation – myter och fakta

Träd dammsuger bokstavligt talat luften på koldioxid. Ett större träd i Sverige innehåller motsvarande ett till tio ton koldioxid. Kalhyggen tömmer skogens kolförråd, Lübeckmodellen bygger upp dem. Läs mer.

~

Därför är dagens skogsbruk inte hållbart

Halva Sverige har kalhuggits bara de senaste femtio åren. Idag består den svenska ”skogen” till 93% av gran, tall och björk – naturligt finns över tjugo trädslag. Läs mer.

~

I egenskap av praktiker, författare och föreläsare är Mikael unik i sitt slag. Han började jobba i skogen som femtonåring, har skrivit boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”.

Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god. Tillsammans med att lämna det fossila samhället bakom oss utgör detta en klar och tydlig väg till en verkligt hållbar framtid.

Mikael har förmågan att förmedla information på ett sätt som är lätt att ta in och förstå. Hans engagerande och faktabaserade framförande har gjort honom till en mycket uppskattad föreläsare.

Urval av tidigare beställare: Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet, TEDx, Svenska Kyrkan, Naturvårdsverket, Mäklarsamfundet, Göteborgs Stad.

Bakgrund

Uppväxt på släktgård började Mikael tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar.

En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde hans sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt.

Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sprida kunskapen om ekosystembaserat skogsbruk.

Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad.

Idag sköts över 500.000 hektar enligt Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur.