Föreläsningar

Mikael är en mycket uppskattad föreläsare av både företag, kommuner och organisationer. Välkomna att kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd föreläsning.

Mikael Karlsson kan nås på

Telefon: 070-731 54 26
E-post: info@konstenatt.se

Exempel på föreläsningsteman

Framtidens skogsbruk

Hur ser framtidens skogsbruk ut? Vilka specifika principer bygger det på? Är det möjligt att utforma så att både ekonomi, klimatnytta och naturvärden ökar?

Mikael Karlsson är författaren till boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, och under sina föreläsningar ger han en inblick i framtidens skogsbruk och vilka principer det följer.

Under föreläsningen få ni ta del av grundprinciperna för framtidens skogsbruk utifrån  Lübeckmodellen, som är ett ekosystembaserat skogsbruk och vilken betydelse det kan få er eran region. Möjligheterna är många.

-Lönsamheten, virkeskvaliteten & klimatnyttan ökar.

-Risken för stormskador och insektsangrepp minskar.

-Och sist men inte minst – naturen ges möjlighet att komma tillbaka i produktionsskogen till förmån för skogsägaren, samhälle och klimatet.

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning. Läs mer.

~

Minskar stormskador och ökar skogens resiliens

Lübeckmodellen stärker skogens resiliens, motståndskraft mot stormskador, insektsangrepp och torka. Läs mer.

~

Skogsbruk, klimatnytta och klimatkompensation – myter och fakta

Träd dammsuger bokstavligt talat luften på koldioxid. Ett större träd i Sverige innehåller motsvarande ett till tio ton koldioxid. Kalhyggen tömmer skogens kolförråd, Lübeckmodellen bygger upp dem. Läs mer.

~

Varför är dagens skogsbruk inte hållbart?

Halva Sverige har kalhuggits bara de senaste femtio åren. Idag består den svenska ”skogen” till 93% av gran, tall och björk – naturligt finns över tjugo trädslag. Läs mer.

~

I egenskap av praktiker, författare och föreläsare är Mikael unik i sitt slag. Han började jobba i skogen som tonåring och har skrivit boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god.

Mikael Karlssons bakgrund

Uppväxt på släktgård började Mikael tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar.

En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde hans sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt.

Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sprida kunskapen om ekosystembaserat skogsbruk.

Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad.

Idag sköts över 500.000 hektar enligt Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för uppdragsavtal