2021-03-22 Föreläsning

Klicka på texterna nedan, så kommer ni till respektive sida. Skulle det vara något, är ni välkomna att kontakta mig på info@konstenatt.se

Rapport Natural climate solutions

Kurs i Hyggesfritt med Jan Bertilsson

Boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Plockhugget.se

Skogens Mångbruk

SkogsBingo

PowerPoint från 2021-03-22

Mikael Karlsson på Youtube

Boka en föreläsning.

Vill du bidra till mitt arbete är du välkommen att skänka en slätt eller bli månadsgivare. Här finner du information.

Tillsamman formar vi framtiden!

Bästa hälsningar,

Mikael

Bokrelease!

Bokrelease, skogsbingo, föreläsning och samtal. Välkommen med ut i skogen, eller följ med online! Tre signerade böcker lottas ut bland alla skogsbingodeltagare.

När?  Den 21:a mars.  Kl. 9:30 – 13:30 – 14:30

Var? Online och på två platser i skogen Stockholms län, se länk i beskrivning nedan.

Registering: vill du vara med via zoom, registrera dig här senast den 20/3.

Kl. 9:30 Föreläsningen kommer att livesändas på Zoom, Youtube och Facebook. Vill du delta via Zoom, registrera dig här senast den 20/3 så kommer du att få en länk.

Boken är skriven för att visa hur ett nytt ekosystembaserat skogsbruk är helt avgörande för en hållbar framtid. Då många fortfarande tror att vi har ett bra skogsbruk i Sverige behöver boken även slå hål på den myten – för varför skulle vi annars behöva ändra oss?

Kl. 13:30 Skogsbingo i skövlat naturreservat vid Tullgarns slott. Jo, faktiskt. Kalhyggen, markberedning och nyanläggning av granplantage sker även i naturreservat. Hur många trädslag kan vi hitta där? För dig som vill pröva skogsbingo i en skog där du bor kommer blanketter och instruktioner finnas för nedladdning. Tre signerade böcker kommer att lottas ut bland de som skickar in sina svar innan den 22/3. Klicka här för karta.

Kl. 14:30 (cirka) åker vi till ett lågpåverkat naturreservat en mil norrut. Hur många kryss kan vi göra här? Efteråt blir det boksignering och om vädret tillåter föreläsning och samtal ute i skogen som att sändas live. Vid vackert väder, ta gärna med fika och filt! Klicka här för karta.

Vill du arrangera skogsbingo på din ort eller gå ut på egen hand finner du information här!

Boksignering på plats & online. Även du som är med online kommer att ha möjlighet att få ett signerat exemplar av boken. Beställning görs genom att swisha 350 kr till 123-394 06 99 och ange namn, adress och postnummer, så skickar vi boken till dig. Skulle inte hela adressen få plats i meddelandet, skriv det som får plats på Swich, och maila sedan den kompletta adressen till info@kontenatt.se. Fri frakt ges till alla beställningar som sker den 21/3.

.

Skogsbruk, stormar & skador

Då vi i stor omfattning ersatt skogar med trädplantager har risken för insektsangrepp ökat. Att monokulturer är känsligare för både storm, svamp- och insektsangrepp är allmänt känd kunskap bland forskare världen över.

I SLU nyheter publicerade 12 juni 2017 kunde man läsa följande: Vi får räkna med att skador orsakade av granbark- borren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden. Studien visar på en ökad risk för skador under varma och torra somrar och efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli allt vanligare som ett resultat av klimatförändringen. Idag kan vi konstatera att de fick rätt. Åren 2018, 2019 och 2020 blev angreppen från granbarkborre mycket omfattande.

Ekosystembaserat skogsbruk ökar skogens motståndskraft där den tidigare blivit försvagad och bevaras där den fortfarande är god.

Vill du göra en bokningsförfrågan är du välkommen att kontakta oss på: info@konstenatt.se

Exempel på föreläsning, från IALE konferensen 2019, Stockholms Universitet

YouTubekanal: www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest

Tillståndet i skogen

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Till vänster naturlig bok- och ek- blandskog. Till höger anlagd granplantage. Lygnens norra strand, Halland.

Hugger vi ner en skog är den borta.

Kalhygge enligt svensk grön FCS standard. Foto Frédéric Forsmark
Fyrtioårig gran- plantage, norra Halland. Omkring 2015 höggs gran- plantagen ner, markbereddes och planterades på nytt med gran.