En värld på Amfetamin

Idag ger vi allt fler barn amfetaminliknande substanser, något som enligt mig riskera skapa lika effetiva som avstängda robotar, perfekta att lyda order och delta i krig – för döda. 

Det här är bland det värsta jag varit med om – jag hoppas innerligt att min erfarnehet kan hjälpa dig eller nåon nära som du känner <3 

Detta är ett långt inlägg. För som jag ser det berör detta jämte pågående klimat- och mijökris en av vår tids mest grundlggande frågor: Vilken framtid vill vi skapa? 

För några år sedan fick min son en ADD diagnos (ADD är som ADHD fast utan hyper-aktivitet) Läkarna rekomenderade oss att testa läkemedlet Concerta. Sagt och gjort eftersom jag litade på sjukvården. Och något som så många gör kan ju inte vara fel. Eller hur? 

Efter COVID-epedimin och hur den hanterades började jag dock undra.  Varför pratar ingen om den helt grundlägande  betydelsen av kost och motion? Om vikten att efter bästa tillgång och förmåga ta hand om sig? Att mottion samt att  se till att få i sig tillräkligt med med vitaminer har stötte effekt än dagens vaccoiner? Specielt D-vitamin visade sig vara extra vitigt för att inte utveckla COVID. (OBS. Detta är inget inlägg mot vaccin. Så kommentarer rörande det kan sparas till något annat formum) 

Själv fick jag COVID i tidigt skede. Eftersom naturlig imunitet efter genomgången COVID utgör ett starkare skydd mot COVID än vad nuvarande vaccinet kan ge ger så avstod jag att vaccinera mig. Även om en spruta eller tre skulle kunna öka försvaret ytterligare.  Nämnas bör är att jag är för vacciner och är mer fullvaxxoinerad då jag tagit flera extra vaccin inför resor till andra länder. Vaccin jämte penecelin har bidragit på ett helt fantastikt sätt till att förbättra det allmänna hällsotillståndet i världen. 

Dock bör i sammanhanget nämnas att COVID vaccinet inte är något vaccin i klassiskt bemerklese, där vaccin framställs genom är att produceraett antigen. Det MRNa vaccin som idag används mot covid är mer att betrakta som en form av genterapi. Se beskrivning nedan. 

Tillbaka till ämnet. Efter en tid av att ha testat olika doseringar och varienter av ADHD medecinen valde min son att sluta, även om det hjälpte honom att plugga. Medecinen gav honom laserfokus – men han saknade sin förmåga att utveckla sociala rellationer, så han valde bort medecinen trotts dess prestationshöjande egenskaper. 

Då det in en nära framtid kan bli så att ytterligare ett av mina barn kommer att rekomederas Conterat efter nu påbörjade ADHD utredning bestämde jag mig för att pröva. För att mata mina egna barn med substanser som faktikst är natkotikalassade, utan att själv ha den minsta aning kunde jag helt enklet inte stå för. 

Sagt och gjort. Idag kl 8:38 tog jag en av de tabbletter som blivit över från min sons medecinering. Först hände ingenting. Sen litegran, ungeför som efter en dubbe espresso på tom mage. Efter två timmar var jag “high as a kite.”  Som tio dubbla espresso. Världen kändes plötligt… avlägsen. På ett plan var jag krisp-klar. På ett annat plan var jag inte där. Upplever nära noll kontakt med mina känslor. Kl är nu 13:14 och jag är fortarande lika påverkad. Det lär hålla i sig tolv timmar.

Skulle jag varit soldat i ett krig skulle jag vara en av de messt effektiva, närvarande och högpresterande  skyttar som går att föreställa sig. 

Med precission skulle jag emilminera fienden med ett skott i pannan på 100 merets avstånd. Som gammal jägare talar jag av erfarenhet. Med erfoderligt söd placerar en serie om tre skott innom en tiokrona,  på 115 meters avstånd. Med militär utrusning och ytterligare träning går det att under rätt förhålladen träffa en snusdosa på 500 meter avstånd. Och ett människohuvud är väsentligt större än så.

USA är en av världens största krigsmakter och sänder soldater välden över. Data visar att 13% av alla unga män i åldern 12-17 år har fått diagnosen ADHD i USA. Av dessa tar 38%-81% ADHD medecin. Detta ger att miljontals unga män som snart kommer att vara “redo” att sändas ut i nästa krig går på amfetaminlinande susbtanser. 

Vi matar idag en allt ökande andel av alla barn med Amfetaminliknande substanser. Då jag innom en snar framtid själv kommer att genomgå en ADHD utredning, något som jag med till visshet gränsande sannolikhet kommer att “passera med glans” och därmed själv skulle bli föreskriven Concerat eller någon av dess kussiner kan jag efter dagrens upplevese säga; nej tack – inte en chans på miljonen. 

Jag är inte beredd att ofra min förmåga till kännslor och därmed till medmänslighet ens för den mest prestationshöjande och av läkare rekommenderande drog. 

Sedan ett par år följer jag poden JRE Mr. Rogan är i mitt tycke en mästeligt konvesatör där han ger utrymme för gäsen att dela sina erfarenheter och sin syn på ämnet vid handa. En av mina många favoriter är avsnitt #1932 med fladderermusforskaren Dr. Merlin Tuttle 

Världen är långt mer kompelx och mångfasseterad är den bild TT och dagspressen ger oss – för att komma frammåt behöver vi mer dialog och mindre debatter och “löpdeseldjournalistik”. Vi läser allt mer om kring och katastorfer, samtidigt som antalet döda i krig världen över stadigt går ner.   Bilden media matar oss med stämmer inte. Något vi idag med större enkelhet än någonsin kan konstatera.

Nyss hemkommer från en nära vänns bekravning, som såg som bästa lösning att lämna livet så kan jag inte nog understyka; vi berhöver färre katastrof-löspedlar, mer samtal och tillämpad forskning. 

Då skogsbruk är ett mitt expertområden kan jag uppbackad av hundratals forskningsrapporter idag med säga att vi vet redan vad vi behöver sluta med  – nämligen alla former av skövlande skogsbruk. Och nu gemensat ta ut en ny rikting för skogsbruket, en riktning som fakstikst leder till att vi når de av en samlad Rikstag antagna miljömål som antogs redan 1999.

Inte som idag fortsätta bedriva ett skogsbruk som faktiskt avlägnar oss än mer från måler levande skogar. “Miljömålet för Sveriges skogar kommer inte att nås med dagens åtgärder.

Vad har då skogsbruk att göra med medicinerignen av ADHD? Allt. För det handlar om att se till helheten – inte enkilda data, som till exempel pretationhäjande medecinering. 

Samtidigt – ADHD medecin “fungerar”  – helta denna text har jag skrivit, i högsta grad med hälpa av Concerta. Mitt fokus var laserskarpt. Men hur mycket är vi beredda att offra i hög-prestationens tecken?

Peronligen känner jag mig övertygad om att min älskade Emilia skulle lämna mig redan efter någon månad. Och det med rätta – för ”jag” är inte ”här”. Conserta gjorde mig till en högpresstenade och synnerligen effektiv individ, dock så gott som helt befriad från känslor.

Jag ser fram emot i morogn, när effekten av Concerta klingat av. Jag hoppas sammtidigt att jag för alltid kommer att minnas denna dag, då jag offrade mina kännslor för effektivitet och prestation.

Notering. Kl 17:15 ringde jag polisen. Det är utan straff att pröva en av läkare för sitt barn ordinerad medecin. Det en kan riskera är på sin höjd dagsbot. Och den konsekvenser är jag beredd att ta. 

Vi behöver börja tänka själva, samtidigt som vi tar i seriöst beaktande av all tillgänglig data och forkning inklusive de framsteg som både läkemeldels- och skogsindusting också gör. 

Slutligen: Dessa frågor är allt för vikta för att avgöras av någon åsikt. Min, din eller någon annans. Detta då vi har något som är så mycket bättre: Faktiska och mätbara forsknignsresutlat. 

Med detta sagt släpper jag min helta min bok som PDF fri för läsningt, delning och spridning. Du finner boken här, fri att ladda ner.

Till dig som finner skogsfrågan viktig är välkommen att ge ditt stöd för det arbeta jag gör genom att bli suporter en ssuporter via Liberapay  och / eller via PATREON  

En frågan jag började intresser mig för nu över trettio år sedan och med engageman, glädje och brinandne intresser ser fram emot att ägna mig ytterligar trettio år till – till att börja med. 

Innom kort kommer min senaste föreläsning finnas fritt tillgänglig på Youtube. Är du intresesrad skogsägare kan jag rekommendera att dig börja med följande förelägning jag gav på Stockholms Universitet under IALE konferensen i oktober 2019.

Med ytterligare resurser är min plan att även kunna erbjuda kommande utvalda föreläsningar fritt tillgänliga. Att anlita en proffetione filmare och redigerar för att dokuemetera en förelänign med god ljud och bildkvaltitet kostar i storleksordnign 20-50 000 SEK. Tills den dagen kommer hoppas jag du kan finna nytta av mina egna tämligen ammatörmässigt filmade presentation.  

Tlllsammans formar vi framtiden <3 

Med vänliga hälsningar, 

Mikael

Text skriven mellan kl 12:21 och kl 14:57 den 1a aprill 2023. I wish all I have written were a giant April’s fool joke. It´s not. Study my sources and see for yourself.

​Nedan följande oreddigerade beskrivnignar formulerade av Chat GPT 4 utifrån givna PROMPT* – Framtiden är här.

 *PROMPT: With AI (artificial intelligence) tools like ChatGPT, a prompt, prompting, or prompt engineering describes knowing how to give an AI a request.

PROMPT: How big is the sale of Adderall or Concerta in the US? 

“The combined sales of ADHD medications in the United States, including medications like Adderall and Concerta, totaled over $12.5 billion.” 

PROMPT: Hur tillverkas vaccin? 

“Tillverkningen av vaccin kan variera beroende på typen av vaccin och tillverkningsprocessen. Men generellt sett finns det några gemensamma steg som ofta används för att tillverka vaccin:

  1. Försöksfas: Innan ett vaccin kan börja tillverkas måste det först testas i laboratoriet och på djur för att säkerställa att det är säkert och effektivt.
  2. Produktion av antigen: Det första steget i tillverkningsprocessen är att producera antigenet som kommer att användas i vaccinet. Antigenet är den del av sjukdomsorsaken som immunsystemet kommer att känna igen och bekämpa.
  3. Rensning av antigen: Efter produktionen av antigenet, måste det rensas och koncentreras för att säkerställa att det är rent och effektivt.
  4. Formulering av vaccin: Det rena antigenet blandas sedan med andra ämnen, såsom konserveringsmedel och stabiliseringsmedel, för att bilda vaccinet.
  5. Kvalitetskontroll: Efter att vaccinet har formulerats och blandats, genomgår det en rigorös kvalitetskontrollprocess för att säkerställa dess renhet, säkerhet och effektivitet.
  6. Förpackning och distribution: När vaccinet har godkänts genomgår det en förpackningsprocess och distribueras sedan till sjukvårdsinrättningar runt om i världen.

Det är viktigt att notera att dessa steg kan variera beroende på vilken typ av vaccin som tillverkas och att det finns många andra faktorer som kan påverka tillverkningsprocessen.”

PROMPT: Vad är skillanden mellan ett vanligt vaccin och MRNa vaccin

“Ett vanligt vaccin innehåller vanligtvis en försvagad eller dödad version av den sjukdomsorsakande mikroorganismen eller delar av dess antigen som kan framkalla en immunrespons från kroppens immunsystem. När vaccinet administreras till kroppen tränas immunsystemet på att känna igen och bekämpa den sjukdomsorsakande mikroorganismen.

Å andra sidan använder mRNA-vaccin en annan teknik för att framkalla en immunrespons. mRNA-vaccin innehåller inte någon försvagad eller dödad mikroorganism, utan istället en liten bit av mRNA-molekylen som kodar för en del av sjukdomsorsakens antigen. När mRNA-vaccinet administreras, tas mRNA in i kroppens celler och stimulerar cellerna att producera en del av sjukdomsorsakens antigen, vilket sedan utlöser immunsystemet att bekämpa det.

En annan skillnad mellan traditionella vaccin och mRNA-vaccin är att traditionella vaccin ofta kräver flera doser för att uppnå full effekt, medan mRNA-vaccin ofta kräver endast två doser. mRNA-vaccin är också mycket snabbare att utveckla och tillverka än traditionella vaccin, vilket gjorde det möjligt att snabbt utveckla och distribuera vaccin mot COVID-19.

Det är viktigt att notera att mRNA-vaccin är en relativt ny teknik och att dess säkerhet och effektivitet fortsätter att övervakas och studeras av forskare och myndigheter runt om i världen.”

//Mikael in collaboration with the current version of Chat GPT. Version 4. Anno 2023-04-01. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *