Skogsbruk, stormar & skador

Då vi i stor omfattning ersatt skogar med trädplantager har risken för insektsangrepp ökat. Att monokulturer är känsligare för både storm, svamp- och insektsangrepp är allmänt känd kunskap bland forskare världen över.

I SLU nyheter publicerade 12 juni 2017 kunde man läsa följande: Vi får räkna med att skador orsakade av granbark- borren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden. Studien visar på en ökad risk för skador under varma och torra somrar och efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli allt vanligare som ett resultat av klimatförändringen. Idag kan vi konstatera att de fick rätt. Åren 2018, 2019 och 2020 blev angreppen från granbarkborre mycket omfattande.

Ekosystembaserat skogsbruk ökar skogens motståndskraft där den tidigare blivit försvagad och bevaras där den fortfarande är god.

Vill du göra en bokningsförfrågan är du välkommen att kontakta oss på: info@konstenatt.se

Exempel på föreläsning, från IALE konferensen 2019, Stockholms Universitet

YouTubekanal: www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *