Tillståndet i skogen

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Till vänster naturlig bok- och ek- blandskog. Till höger anlagd granplantage. Lygnens norra strand, Halland.

Hugger vi ner en skog är den borta.

Kalhygge enligt svensk grön FCS standard. Foto Frédéric Forsmark
Fyrtioårig gran- plantage, norra Halland. Omkring 2015 höggs gran- plantagen ner, markbereddes och planterades på nytt med gran.

Ett svar på ”Tillståndet i skogen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *