Tillståndet i skogen kort

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Hugger vi ner en skog … läs mer.

Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *