Skogliga konsekvensanalyser 2015 med förklaring

De skogliga konsekvensanalyserna är genomförda i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. På sidan 65, rad 3 i figur nummer 31 framgår att vi huggit ner omkring halva Sverige de senaste 50 åren. Detta betyder att träden i halva sverige bara är i genomsnitt 25 år där skogsbruk bedrivs. Länk till rapport.

Ett svar på ”Skogliga konsekvensanalyser 2015 med förklaring”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *