Arter & naturtyper i habitatdirektivet

Ingen skoglig naturtyp där skogsbruk bedrivs idag har god bevarandestatus.

Precis som vid förra rapporteringen har endast en av femton skogliga naturtyper, fjällbjörkskog, gynnsam bevarandestatus. Övriga 14 naturtypers arealer är för små, minskar eller har en alltför långsamt ökande areal, trots naturvårdsinsatser för att utveckla och skydda landets skogsmark.

Läs mer på sidan 16 & 17 i rapporten Arter & naturtyper i habitatdirektivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *