Därför är dagens skogsbruk inte hållbart

Mätt i kubikmeter har den svenska modellen med kalhyggen, markberedning, gran- och tallplantering varit en framgångssaga. Sedan 1925 har volymen virke i Sverige fördubblats. Mätt i skönhet och biologisk mångfald är det en katastrof. Det beror på att de sena femtio åren har vi huggit ner mer än hälften av Sveriges skogar och vi har mindre än 10% skog som är 140 år eller äldre. Vi har förändrat för mycket på för stora områden.

Ingen skoglig naturtyp idag har god bevarandestatus där skogsbruk bedriv. Arter & naturtyper i habitatdirektivet, 2013, sidan 16 och 17.

“Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket.” Tillståndet i skogen, SLU Artdatabanken, sidan 13.

Vill du göra en bokningsförfrågan är du välkommen att kontakta oss på: info@konstenatt.se

YouTube finns några olika föreläsningar upplagda. På temat ”därför är dagens skogsbruk inte hållbart” är denna ett exempel.

YouTubekanal: www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *