Hem

Nyckeln till framtiden finns i skogen. Mikael Karlsson visar hur ett nytt skogsbruk kan hejda klimatkrisen och hjälpa miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen samtidigt som lönsamheten är god.

Böcker

”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” kan beställas direkt av författaren om du önskar ett signerat exemplar eller om du vill beställa flera till reducerat pris. Läs mer och beställ här.

Föreläsningar

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Skogsbruket utsätts för allt mer kritik, men få talar om lösningar. Vi behöver ett skogsbruk som både ökar skogarnas kollager och ger fortsatt möjlighet till uttag av skogsråvara. Läs mer och gör en bokningsförfrågan här.

Youtube

På Youtube finns föreläsningar att ta del av. Kvaliteten är enkel då han som filmar är en glad amatör och filmar för att ge dig och andra möjlighet att ta del av föreläsningarna. Här finns ett urval av hans föreläsningar.

Liberapay

Liberapay är en plattform som gör det möjligt att stödja någons arbete. En suporter blir du genom att registrera dig på Liberapay där du själv kan välja att ge valfritt antal kronor per vecka eller månad, något du kan ändra eller avsluta när du vill. Här registrerar du dig.

Rapporter och artiklar

15 000 forskare slår nu larm och uppmanar oss unisont att agera. Agerar vi inte nu, riskerar vi en ekologisk katastrof med vattenbrist, massutdöende, orkaner och översvämningar som följd. Detta brev publicerades den 13 november 2017.

Detta är en fråga som berör oss alla. Och inte bara oss, utan även kommande generationer. Hur vi behandlar naturen avgör bokstavligt talat vår framtid. Haven, sjöarna och vattendragen är jordens blodomlopp och skogarna dess lungor.

Här finns ett urval av rapporter och artiklar.

Föreläsningar

Mikael är en mycket uppskatad föreläsare av både företag, kommuner och organisationer.

Välkomna att kontakta honom på info@konstenatt.se så tar vi fram en skräddarsydd föreläsning för er. Nedan följer ett urval av teman.

Framtidens skogsbruk

Hur ser framtidens skogsbruk ut? Vilka specifika principer bygger det på? Är det möjligt att utforma så att både ekonomi, klimatnytta och naturvärden ökar?

Mikael Karlsson är författaren till boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, och under sina föreläsningar ger han en inblick i framtidens skogsbruk och vilka principer det följer.

Under föreläsningen få ni ta del av grundprinciperna för framtidens skogsbruk utifrån  Lübeckmodellen, som är ett ekosystembaserat skogsbruk och vilken betydelse det kan få er eran region. Möjligheterna är många.

-Lönsamheten, virkeskvaliteten & klimatnyttan ökar.

-Risken för stormskador och insektsangrepp minskar.

-Och sist men inte minst – naturen ges möjlighet att komma tillbaka i produktionsskogen till förmån för skogsägaren, samhälle och klimatet.

Framtidens skogsbruk

Framtidens skogsbruk behöver vara både klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning. Läs mer.

~

Minskar stormskador och ökar skogens resiliens

Lübeckmodellen stärker skogens resiliens, motståndskraft mot stormskador, insektsangrepp och torka. Läs mer.

~

Skogsbruk, klimatnytta och klimatkompensation – myter och fakta

Träd dammsuger bokstavligt talat luften på koldioxid. Ett större träd i Sverige innehåller motsvarande ett till tio ton koldioxid. Kalhyggen tömmer skogens kolförråd, Lübeckmodellen bygger upp dem. Läs mer.

~

Varför är dagens skogsbruk inte hållbart?

Halva Sverige har kalhuggits bara de senaste femtio åren. Idag består den svenska ”skogen” till 93% av gran, tall och björk – naturligt finns över tjugo trädslag. Läs mer.

~

I egenskap av praktiker, författare och föreläsare är Mikael unik i sitt slag. Han började jobba i skogen som tonåring och har skrivit boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”.

Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen – samtidigt som lönsamheten är god.

Bakgrund

Uppväxt på släktgård började Mikael tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar.

En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde hans sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt.

Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sprida kunskapen om ekosystembaserat skogsbruk.

Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad.

Idag sköts över 500.000 hektar enligt Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för uppdragsavtal

Om Mikael

Uppväxt på släktgård började han tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar.

En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt.

Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sedermera också även föreläsa och lära ut hur ekosystembaserat skogsbruk bedrivs.

Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad.

Idag sköts över 500.000 hektar mer Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur.

Bonusmaterial

Här kommer jag att lägga in teckningar och annat från boken, ej publicerade texter etc .

15 000 forskare slår nu larm och uppmanar oss unisont att agera (Ripple, W.J. m.fl. 2017). Agerar vi inte nu, riskerar vi en ekologisk katastrof med vattenbrist, massutdöende, orkaner och översvämningar som följd. Detta brev publicerades den 13 november, 2017.

Detta är en fråga som berör oss alla. Och inte bara oss, utan även kommande generationer. Hur vi behandlar naturen avgör bokstavligt talat vår framtid. Haven, sjöarna och vattendragen är jorden blodomlopp och skogarna dess lungor.

Ripple m.fl. (2017) är helt eniga om att vi radikalt behöver förändra våra beteenden, exempelvis hur vi sköter och tar hand om skogarna. Fortsätter vi som idag kommer våra barn inte att ha en fungerande planet att bo på.

Det som står i denna bok är tillräckligt för att börja idag. För att senare ta fram mer detaljerade instruktioner och rekommendationer behövs utökade studier och mer forskning. Dessutom behövs visningsområden, som visar både hur naturlika skogar där det bedrivs skogsbruk kan se ut och exempel som visar hur områden som tidigare brukats med kalhyggesbruk kan ställas om. Omställning av skogsbruket är mycket enklare och går snabbare än vad många idag tror.